da Vinci Chirurgie
 

Screenen en testen bij nierkanker

Nierkanker kan helaas niet worden ontdekt via een bloed- of urinetest. Wanneer uw dokter nierkanker vermoedt, zal hij u doorsturen voor een scan.  Die scan is doorgaans een ultrasound of een CT-scan. In sommige gevallen zijn er meerdere van dergelijke onderzoeken nodig om te kunnen vaststellen of er sprake is van een tumor.1

Tests om het stadium van de nierkanker te kunnen bepalen

Als kanker wordt vermoed, moet u verder worden onderzocht om te kijken of de nierkanker is uitgezaaid (metastase). Een verder onderzoek bestaat uit een ultrasound of een CT-scan. Deze onderzoeken kunnen worden gevolgd door een MRI-scan, röntgenonderzoek en bloedtests. Er zal ook een botscan moeten worden gemaakt wanneer u pijn in uw botten hebt, onlangs iets hebt gebroken of als bloedtests abnormale waarden laten zien. Tevens zullen er wellicht andere tests moeten worden afgenomen als de arts dat nodig vindt om een volledig beeld van de tumor te kunnen krijgen. De volgende tests voor het diagnosticeren en evalueren van nierkanker worden het vaakst uitgevoerd:2

Computed Tomography (CT-scan)

Een CT-scan is een zeer geavanceerde röntgenstraal waarmee interne organen zichtbaar worden gemaakt. Deze scan geeft een zeer nauwkeurig beeld van de specifieke gebieden van het lichaam en is een van de eerste hulpmiddelen waarmee de aanwezigheid van nierkanker wordt vastgesteld. CT-scans zijn gedetailleerder dan gewone röntgenstralen en maken vanuit verschillende hoeken in dunne plakjes opnamen van organen. Deze beelden worden vervolgens door een computer samengevoegd en laten de grootte en locatie van eventuele afwijkingen zien. Om een duidelijker beeld van de buikorganen te krijgen moet de patiënt vóór de scan een bepaalde contrastvloeistof inslikken of intraveneus (rechtstreeks in een ader) krijgen toegediend.

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Een MRI-scan is een zeer geavanceerde scan die kan worden vergeleken met een CT-scan, maar bepaalde gebieden van het lichaam zoals de botten beter in beeld kan brengen. Er wordt een nauwkeurige opname van specifieke organen in het lichaam voor een laagsgewijs onderzoek gemaakt. De beelden worden gemaakt met behulp van een krachtige magneet.

Ultrasonografie (ultrasound of US)

Als er bloed in de urine zit, moet er een ultrasound van de buik worden gemaakt met speciale aandacht voor de nieren, urineleiders en blaas. Bij dit type onderzoek worden met behulp van geluidsgolven beelden van interne organen gemaakt. De radioloog kan zo zien of er gezwellen aanwezig zijn,

Intraveneuze pyelogram (IVP)

Er kan ook een IVP-test worden uitgevoerd. Doorgaans wordt er dan in een bloedvat in de arm speciale contrastvloeistof geïnjecteerd. Deze contrastvloeistof gaat via de bloedsomloop naar de verschillende organen in het lichaam, waaronder ook de nieren. Wanneer de contrastvloeistof de nieren heeft bereikt, worden er röntgenfoto's gemaakt. Eventuele afwijkingen in de nier zijn dan te zien. Als de ultrasound of de IVP abnormale waarden laat zien, kan een CT-scan nodig zijn.

Röntgenfoto's van de borstkas

Er kunnen röntgenfoto's van de borstkas worden gemaakt om te kijken of de kanker is uitgezaaid naar de longen. Als er iets op de foto's is te zien, kan de arts een CT-scan van de borstkas laten maken om te kunnen bepalen wat dat precies is.

Angiografie

Met angiografie worden de locatie en de functie van bloedvaten zichtbaar gemaakt. Hiervoor wordt via een groot bloedvat in het been een katheter ingebracht in een bloedvat dat naar de nier gaat (nierslagader). Vervolgens wordt er contrastvloeistof in de slagader ingespoten om de bloedvaten zichtbaar te maken. Angiografie kan de bloedvaten laten zien die naar de tumor in de nier gaan, waardoor de chirurg de operatie beter kan voorbereiden.

Biopsie

Als er na het uitvoeren van de diagnosetests een sterke aanwijzing is dat het gezwel in de nier kwaadaardig is (kankerachtig), moet de nier direct operatief worden verwijderd. Geven deze tests geen uitsluitsel, dan is er waarschijnlijk nog een biopsie nodig. Bij een biopsie wordt er een klein beetje weefsel uit het gezwel weggenomen om te kijken of dat gezwel goedaardig of kwaadaardig is. Er kan op diverse manieren een biopsie op een gezwel in een nier worden uitgevoerd. De meest algemene methode is FNA (fine needle aspiration) of via een dunne naald. Met ultrasound of een CT-scanner als begeleiding zal de arts een lange dunne naald via de huid in het gezwel aanbrengen en wat weefsel wegnemen dat door een patholoog wordt onderzocht.

PN 873588 Rev. A 06/10
  1. "Kidney Cancer", American Urological Association Foundation; www.urologyhealth.org, http://urologyhealth.org/adult/index.cfm?cat=04&topic=124
  2. "About Kidney Cancer", Kidney Cancer Association, www.kidneycancer.org , URL: http://www.kidneycancer.org/knowledge/learn/about-kidney-cancer
Hoewel uit klinische studies blijkt dat het da Vinci -systeem doeltreffend is bij minimaal-invasieve operaties, kunnen de resultaten per patiënt verschillen. Een goed resultaat kan niet worden gegarandeerd. Bij alle chirurgische ingrepen kunnen ernstige complicaties optreden. Voordat u een beslissing neemt, moet u eerst de behandelmethoden met uw arts bespreken. Aan de hand van de risico's van elke behandeling kunt u de beste beslissing voor uzelf nemen. Ingrepen met het chirurgisch systeem van da Vinci zijn mogelijk niet geschikt voor iedere patiënt en mogelijk ook niet voor u. Vraag altijd aan uw arts naar de verschillende behandelmethoden en ook naar de risico's en voordelen. Alleen uw dokter kan bepalen of da Vinci Chirurgie een geschikte behandelmethode voor u is. De klinische informatie en meningen, inclusief alle onvolkomenheden in dit materiaal, die zijn geuit door patiënten en artsen over da Vinci Chirurgie, zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van Intuitive Surgical, Inc. en dienen niet te worden opgevat als een vervanging van het medisch advies van uw arts. Alle personen op de afbeeldingen zijn modellen, tenzij anders is aangegeven. © 2013 Intuitive Surgical. Alle rechten voorbehouden. Intuitive, Intuitive Surgical, da Vinci , da Vinci S, da Vinci Si, Single-Site, InSite, TilePro en EndoWrist zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intuitive Surgical. Alle andere productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
*In vergelijking met open chirurgie