da Vinci Chirurgie
 

Stadia van nierkanker

De definitie van stadium

Aan de hand van een stadiëringssysteem kan een arts zien in hoeverre de kanker is uitgezaaid. Een stadium is de mate of ernst van de kanker op basis van de grootte van de oorspronkelijke (eerste) tumor en de mate waarin de tumor zich in het lichaam heeft verspreid. Er zijn diverse stadiëringssystemen voor prostaatkanker, maar het TNM-systeem wordt het meest in de Verenigde Staten gebruikt. Dit systeem is ook bekend als het stadiëringssysteem van de American Joint Committee on Cancer (AJCC).1

Algemene informatie over stadia

De stadia zijn gebaseerd op de kennis van hoe kanker zich ontwikkelt. Kankercellen delen zich en groeien uit tot een weefselmassa die gezwel of tumor wordt genoemd. Een tumor die groeit, zaait uit naar nabijgelegen organen en weefsels. Kankercellen kunnen ook losraken van de tumor en zich via de bloedsomloop of het lymfesysteem verder door het lichaam verspreiden. Op die manier kan de kanker zich vanuit de eerste plek verspreiden en nieuwe tumoren in andere organen vormen. De verspreiding of uitzaaiing van kanker wordt metastase genoemd.

Het doel van stadiëring

Stadiëring helpt in belangrijke mate mee bij het stellen van een diagnose van de kanker en de behandelingen, zoals:

  • Opzetten van een behandelingsplan voor de patiënt
  • Inschatten van de prognose van de patiënt (waarschijnlijk verloop van de ziekte)
  • Aangeven van de klinische proeven die het meest geschikt zijn voor de desbetreffende patiënt1

Aan de hand van stadiëring kunnen onderzoekers en artsen informatie over patiënten uitwisselen en een algemene taal bezigen ten aanzien van diagnose, behandeling en klinische proeven.

Stadiëring van nierkanker

Het stagiëringssysteem AJCC bestaat uit een aantal stadia: het T-stadium voor de eerste niertumor, het N-stadium voor de lymfeklierkanker en het M-stadium voor de aanwezigheid of afwezigheid van metastase om te kunnen bepalen of de kanker is uitgezaaid. Bij nierkanker worden de lymfeklieren bij de nier regionale lymfeklieren genoemd. Het klinische stadium is gebaseerd op het radiografische beeld van vóór de operatieve ingreep. Het pathologische stadium is gebaseerd op de analyse van het weefsel dat operatief is verwijderd.

Stadia

Stadium I

De tumor bevindt zich alleen in de nier en is niet uitgezaaid naar de lymfeklieren of organen elders in het lichaam.

Stadium II

De tumor zit in het vet rond de nier of in de bijnier boven de nier maar niet in de lymfeklieren of andere organen.

Stadium III

Dit stadium bevat diverse combinaties van T- en N-categorieën. Die categorieën zijn tumoren van allerlei grootte met uitzaaiingen naar de lymfeklieren bij de nier of in de grote bloedvaten van de nier naar het hart (veneuze tumortrombus). In dit stadium zijn er geen tumoren aanwezig die organen in de buurt van de nieren of organen elders in het lichamen zullen aantasten.

Stadium IV

Dit stadium bevat diverse combinaties van T-, N- en M-categorieën. Dit stadium bevat alle kankers die in dichtbijgelegen organen, zoals de karteldarm (dikke darm) of de buikwand, en in organen elders in het lichaam zijn uitgezaaid.

Primaire tumor (T):

TX

De primaire tumor kan niet worden vastgesteld

T0

Geen bewijs van primaire tumor

T1

De tumor is niet groter dan 7,0 cm en bevindt zich alleen in de nier

T1a

De tumor is niet groter dan 4,0 cm en bevindt zich alleen in de nier

T1b

De tumor is 4 tot 7,0 cm groot en bevindt zich alleen in de nier

T2

De tumor is groter dan 7,0 cm, maar bevindt zich alleen in de nier

T3

De tumor is uitgezaaid naar de grote bloedvaten/bijnier/weefsel, maar niet verder dan het gerotakapsel

T3a

De tumor zit in de bijnier of in het vet rondom de nier

T3b

De tumor is uitgezaaid naar een of meer nieraderen of de holle ader onder het middenrif

T3c

De tumor is uitgezaaid naar de holle ader boven het middenrif

T4

De tumor is uitgezaaid voorbij het gerotakapsel in de aangrenzende orgaansystemen

N - Regionale lymfeklieren

NX

Kanker in de regionale klieren kan niet worden vastgesteld

N0

Geen metastase in de regionale lymfeklieren

N1

Metastase in ÉÉn regionale lymfeklier

N2

Metastase in meerdere regionale lymfeklieren

M - Metastase elders in het lichaam

MX

Metastase elders in het lichaam kan niet worden vastgesteld

M0

Geen metastase elders in het lichaam

M1

Metastase elders in het lichaam

Over het algemeen hebben kankers met een hoger T-stadium, metastase in lymfeklieren of metastase elders in het lichaam een slechtere prognose en is de overlevingskans kleiner. Bij deze patiënten moet waarschijnlijk op een agressieve behandeling worden overgegaan.2

PN 873588 Rev. A 06/10
  1. "Staging: Questions and Answers," National Cancer Institute. www.cancer.gov. URL: http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Detection/staging
  2. "Kidney Cancer", American Urological Association Foundation. Urologyhealth.org. URL http://urologyhealth.org/adult/index.cfm?cat=04&topic=124
Hoewel uit klinische studies blijkt dat het da Vinci -systeem doeltreffend is bij minimaal-invasieve operaties, kunnen de resultaten per patiënt verschillen. Een goed resultaat kan niet worden gegarandeerd. Bij alle chirurgische ingrepen kunnen ernstige complicaties optreden. Voordat u een beslissing neemt, moet u eerst de behandelmethoden met uw arts bespreken. Aan de hand van de risico's van elke behandeling kunt u de beste beslissing voor uzelf nemen. Ingrepen met het chirurgisch systeem van da Vinci zijn mogelijk niet geschikt voor iedere patiënt en mogelijk ook niet voor u. Vraag altijd aan uw arts naar de verschillende behandelmethoden en ook naar de risico's en voordelen. Alleen uw dokter kan bepalen of da Vinci Chirurgie een geschikte behandelmethode voor u is. De klinische informatie en meningen, inclusief alle onvolkomenheden in dit materiaal, die zijn geuit door patiënten en artsen over da Vinci Chirurgie, zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van Intuitive Surgical, Inc. en dienen niet te worden opgevat als een vervanging van het medisch advies van uw arts. Alle personen op de afbeeldingen zijn modellen, tenzij anders is aangegeven. © 2013 Intuitive Surgical. Alle rechten voorbehouden. Intuitive, Intuitive Surgical, da Vinci , da Vinci S, da Vinci Si, Single-Site, InSite, TilePro en EndoWrist zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intuitive Surgical. Alle andere productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
*In vergelijking met open chirurgie